home

ODLUKA O DODJELI POTPORA TEMELJEM POZIVNOG NATJEČAJA ZA SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U 2017. GODINI


 

Temeljem odluke sa 31. sjednice  Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zadra, dana 13. prosinca 2016. godine, Turistička zajednica grada Zadra raspisala je pozivni natječaj za sufinanciranje manifestacija u 2017. godini. 


TURISTIČKO VIJEĆE Turističke zajednice grada Zadra temeljem objavljenog Pozivnog natječaja za sufinanciranje manifestacija u 2017. godini na svojoj 32. sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine donijelo jeODLUKU O DODJELI POTPORA1.  

DM Millenium jump

Društvo Propela Zadar

10.000,00 kn


2.  

Noć punog miseca

Društvo Propela Zadar

35.000,00 kn


3.  

Vrtna izložba „Cvijet Zadra“

Nasadi d.o.o.

10.000,00 kn


4.  

KalelargArt

Ross Media Consulting d.o.o.

10.000,00 kn


5.  

VAK“AN“ZA  2017 

Sport&Musis Fiestival Lobames 

20.000,00 kn


6. 

57. Glazbene večeri u sv.Donatu

Koncertni ured Zadar

5.000,00 kn


7.  

Festival smokava

OPG Babac Sandra

3.000,00 kn


8. 

Jadranov veslački dvoboj osmeraca 

Veslački klub „Jadran“

3.000,00 kn


9.  

Prijatelji mora: „Igre“

Udruga Livingstone

10.000,00 kn


10. 

4. Falkensteiner Punta Skala triatlon

Punta Skala d.o.o.

20.000,00 kn


11. 

Zadar Outdoor Festival

Zadar Outdoor d.o.o.

35.000,00 kn


12.  

Izložba Marc Chagall: „S onu stranu boje“

Narodni muzej Zadar

5.000,00 kn


13.  

19. Međunarodna manifestacija Dani masline Zadar

Udruga prehrambenih tehnologa i nutricionista Zadarske županije

2.000,00 kn


14.  

42. Otočki košarkaški turnir Ist 

Udruga mladih Ist

3.000,00 kn


15.  

Taste and Travel Zadar

Mrk j.d.o.o. 

5.000,00 kn


16.  

6. Međunarodni zadarski plesni festival

Plesna udruga Gesta

3.000,00 kn


17. 

Doček Djeda Božićnjaka

Turisthotel d.o.o.

10.500,00 kn


18.  

Basket Tour 

SportArt

1.500,00 kn


19. 

Fešta Kraljice mira

Društvo Stanaraca Zadar

5.000,00 kn


20.  

Dive In Kup

Sportsko ribolovno društvo „Harpun“

2.000,00 kn


21. 

Zadar u jedrima    

Narodni muzej Zadar

5.000,00 kn


22. 

Zadar Night Run

Triatlon Klub Zadar

2.000,00 kn


23. 

Karnevalić 

Ross d.o.o.

10.000,00 kn


24. 

Ritam kulturizma 

Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

5.000,00 knTURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA