home

LICE I NALIČJE MUZEJA - PEDAGOŠKA I DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA | MUZEJ GRADA ZADRA | 30.11.-31.01.


calendar 30.11.2016 - 31.01.2017

 

Izložbom "LICE I NALIČJE MUZEJA - PEDAGOŠKA I DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA" namjera je prezentirati međuodnos svih stručnih aktera u muzeju s posebnim osvrtom na muzejsku pedagogiju i dokumentaristiku unutar muzejske ustanove. Prvoj, koja stručnu muzejsku zbilju čini bliskom publici i zato personificira njezino lice, i drugoj dokumentarističkoj, na kojoj se ta muzejska zbilja temelji, a skrivena je oku javnosti te predstavlja njezino naličje. Na taj način želimo prikazati i međuodnos te dvije stručne službe, ili rječju, nema muzejske priče bez predmeta, a predmet u muzeju nema značenje ako o njemu nemamo podatke, informaciju - dokumentaciju. 


Izložba prikazuje specifičnosti rada unutar Pedagoške i Dokumentacijske službe putem postera s fotografijama i popratnim tekstovima kao i videa s prikazom realiziranih pedagoških projekata. Rad pojedine službe prezentiran je po temama. Pregled započinje uvidom u edukativnu misiju muzeja u protekle 184 godine te završava s prezentiranjem projekata Pedagoške službe kojim se muzejska zbilja interpretira različitim skupinama posjetitelja kroz edukativne radionice, likovne i literarne natječaje, izložbe dječjih radova i ostale aktivnosti. Dokumentaristički pogled također započinje pregledom povijesnog razvoja dokumentiranja muzejske građe od 1832. do današnjih dana s osvrtom na sve muzejske odjele s primjerima stručnih procesa potrebnih da bi jedan predmet dobio muzejski identitet i postao dijelom muzealne stvarnosti. Unutar ove tematske cjeline prikazani su i primjeri dokumentiranja popratnih aktivnosti muzeja koji se prate kroz sekundarne fondove Dokumentacijske službe kao što su izložbe, izdavaštvo, pedagoška djelatnost, posebna događanja, hemeroteka, fototeka, dokumenti o osnivanju i povijesti muzeja, medijateka, a ključni su za pružanje informacija o različitim aspektima stručnog djelovanja muzeja kroz povijest. Izloženi su i odabrani primjeri muzejske građe iz sva četiri muzejska odjela s prikazom primarne i sekundarne dokumentacije vezane uz predmete, te konkretni edukativno - pedagoški programi realizirani na temelju izložbi kreiranih od tih istih muzejskih predmeta.


Više informacija: www.nmz.hr

  • Mapa