home

72 SATA BEZ KOMPROMISA | ZADAR | 12.10. - 14.10.


calendar 12.10.2017 - 14.10.2017

Pastoral mladih Zadarske nadbiskupije organizira veliku volontersku akciju u sklopu  projekta 72 sata bez kompromisa Hrvatska.

To je volonterski maraton koji će se u Hrvatskoj istovremeno održati u Dubrovniku, Osijeku, Sinju , Splitu, Zadru i Zagrebu.

Projekt je uspješno pokrenut prije desetak godina u Njemačkoj, a uključuje ekološke akcije, akcije sa socijalno osjetljivim skupinama, kreativne akcije i akcije fizičkog rada.


Prijave i više informacija: 72sata.hr

  • Mapa