home

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA CODE | IMPACT CENTAR | 14.09. U 11:00 SATI


calendar 14.09.2017Projekt CODE – Suradnja i razvoj prekograničnog poslovnog okruženja provodi se u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Projektom je predviđen razvoj novih usluga za poduzetnike, uspostava modela suradnje privatnog i javnog sektora radi pokretanja i razvoja IT klastera, provedba različitih specijaliziranih treninga i edukacija vezanih za razvoj IT sektora, te pokretanje zajedničkog radnog (coworking) prostora u gradovima partnerima.

Vodeći partner na projektu je Grad Zadar, a projektni partneri su:

- Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA (Zadar),
- Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak INTERA (Mostar),
- BIT Centar (Tuzla) i
- Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS (Nikšić).


Ulaz je besplatan.

 

Više informacija: facebook stranica  • Mapa