home

KAKVOĆA MORAZadar je jedini grad na obali Jadrana koji se može pohvaliti kako se na svakom pedlju njegove obale može skočiti i kupati u potpuno čistom moru! standard je koji postoji isključivo u Zadru i dio je dugogodišnjeg projekta izgradnje sustava zbrinjavanja otpadnih voda s pročišćivačima te uređenja morske obale. U njega su Grad Zadar i državno poduzeće „Hrvatske vode“ – uključujući projekt „Jadran“ sa Svjetskom bankom – uložile više od 350 milijuna kuna, a s novim projektom spajanja gradskih naselja Bokanjac, Kožino i Petrčane na postojeću mrežu odvodnje vrijednim 300 milijuna kuna, šire područje Zadra i zadarske rivijere dobit će jedinstveni plažni prostor. 


Zadar na samom gradskom području na dvije kupališne lokacije ima međunarodnu oznaku kvalitete, uređenja i kakvoće mora – plavu zastavu. Plaža „Borik“ i plaža „Kolovare“ nositelji su te prestižne oznake koja svjedoči o postojanju tuševa i pitke vode, kabina, sanitarnih objekata, spasiteljske službe i slično, no važnija činjenica od posjedovanja plave zastave je ukupna čistoća mora i mogućnost kupanja na plažama od Gaženice, Arbanasa i Punta Bajla, Kolovara i zadarske rive do Kožina i Petrčana.


Odabirom pojedine točke ispitivanja dostupan je pregled konačne, godišnje i pojedinačne ocjene kakvoće mora za kupanje na plažama u gradu Zadru i Republici Hrvatskoj. Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Izborom pogleda (poveznica) HR ili EU dostupan je pregled ocjena kakvoće mora za kupanje prema željenim kriterijima.


Više informacija: baltazar.izor.hr