home

MORSKE ORGULJE I POZDRAV SUNCU


31.12.2010

© Nikola Bašić
Koncept, snimanje i režija: Davor Šarić
Snimanje zvuka Morskih orgulja: Krešimir Mrčela
Montaža: Tomislav Rupić
Realizacija: Digital Film d.o.o.

  • Video
Orgulje i pozdrav suncu