home

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U 2019.


 

Hrvatska turistička zajednica ( HTZ ) objavila je Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2019. godini


Udruženo oglašavanje obuhvaća opću destinacijsku promociju, promociju smještajne i ostalih oblika turističke ponude destinacije. Oglašavanje ponude destinacije (smještajne i ostalih oblika turističke ponude i događanja) odnosi se na ponudu u predsezoni i posezoni, odnosno na cjelogodišnju ponudu u destinacijama koje nemaju izlaz na more ili na turistički nerazvijenim područjima(TNP).


Krajnji rok za podnošenje svih prijava je 15. listopada 2018. godine. Više o uvjetima pogledajte na webu HTZ-a.