home

eVISITOR: DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ PRIMJENU PROPISA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI


 

Tijekom dosadašnjeg korištenja sustava eVisitor uočena su određena različita tumačenja, odnosno različite primjene propisa u praksi. Upravo je zbog toga Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Ministarstvom turizma, pripremila pregled učestalih upita


S obzirom na obvezu ustrojavanja jedinstvenog hrvatskog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) razvila je sustav eVisitor sukladno važećim propisima. Navedeni je sustav, sukladno Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15), službeno ušao u punu primjenu na nacionalnoj razini s danom 1. siječnja 2016. godine.


Tijekom dosadašnjeg korištenja sustava eVisitor uočena su određena različita tumačenja, odnosno različite primjene propisa u praksi. Upravo je zbog toga Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Ministarstvom turizma, pripremila pregled učestalih upita, odnosno tumačenja važećeg Zakona o boravišnoj pristojbi i vezanih provedbenih propisa. Navedeni dokument sadrži dodatna tumačenja postojećih pojmova predmetnih propisa uz detaljna pojašnjenja vezana uz plaćanje boravišne pristojbe i obveze prijave turista. Dokument je dostavljen i sustavu turističkih zajednica s ciljem maksimalnog uklanjanja određenih nedoumica u tumačenju odredbi te s ciljem osiguravanja unificiranog i jednoznačnog postupanja svih turističkih zajednica u odnosu na poslove prijave i odjave turista te vođenja popisa turista.


„Ovo je prva godina primjene sustava eVisitor i upravo zbog toga našem sustavu i krajnjim korisnicima želimo dati maksimalnu podršku u primjeni sustava u praksi.


U skladu s navedenim, te s obzirom na pojačani turistički promet koji se očekuje u narednim danima, organizirali smo i posebna dežurstva tijekom nadolazećih uskršnjih blagdana u sklopu kojih će naša služba informatičara biti konstantno na raspolaganju za dodatna pojašnjenja i upute", izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić.


Predmetni dokument, kao i već ranije utemeljen detaljan sustav podrške za sve subjekte i korisnike sustava, nalazi se na web stranici www.evisitor.hr na kojoj su objavljene sve važne i korisne informacije, često postavljena pitanja u vezi primjene eVisitor sustava te posebni video isječci u kojima se opisuje svaki korak primjene sustava od strane korisnika.


Korisnici se za sve nejasnoće mogu obratiti nadležnoj turističkoj zajednici, a po potrebi i na mail eVisitor@htz.hr.