home

NATJEČAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG GOSPODARSTVA MINISTARSTVA TURIZMA RH


 

Ministarstvo turizma objavilo je 27. travnja 2016. natječaj Konkurentnost turističkog gospodarstva koji za cilj ima potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.


Ciljevi ovog programa usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj ponude inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda, povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama, povećanje prosječne potrošnje po danu boravka, povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja, umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini te unapređenje međunarodne prepoznatljivosti", naglašava ministar turizma Anton Kliman.


Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 23.700.000 kuna. Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe - privatni iznajmljivači.


Program KTG sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja:

 

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartman, difuzni hotel i integralni hotel), kampovima (kamp, kamp odmorište i hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj), seljačkim domaćinstvima i objektima u domaćinstvu (soba, apartman, studij apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)


Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma


Mjera C- sigurnost (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima)


Mjera D - prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda kroz turizam)


Kroz mjeru A podupirati će se hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu kroz podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta, odnosno obnova proširenje i uređenje postojećih, obnova i uređenje hostela, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja kampa, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te izgradnja bazena u objektima u domaćinstvu.


Kroz mjeru B razvijaju se posebni oblici turizma kao što su to ruralni i planinski turizam kroz aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turističku prenamjenu napuštenih škola, obnova insdustrijske i kulturne baštine i prenamjena za razvoj posebnih oblika turizma, razvoj cikloturizma kroz ulaganja u infrastrukturu, servis i opremu, bike&bed objekti za smještaju, uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, objekti za robinzonski smještaj te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu. Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni i tematski parkovi, mali i ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje,te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.


Mjera C nova je u programu i odnosi se na sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora u ugostiteljskim objektima, uz edukaciju, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova.


Kroz mjeru D potiče se preoznatljivost kroz plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su dobili kriterij izvrsnosti, izvornosti i tradicijje „Hrvatski otočni proizvod" kroz opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod" te realizaciju tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod" na otoku ili nekoliko susjednih otoka.


Javni poziv otvoren je do 31. svibnnja 2016. godine, a sve potrebne informacije potrebne za prijavu dostupne su na webu Ministarstva turizma, pod kategorijom Potpore i krediti na OVOM LINKU.