home

MEĐUNARODNI FESTIVAL SUVREMENOG KAZALIŠTA ZADARSNOVA


 

Nova čitanja kazališne, glazbene i vizualnih umjetnosti predstavlja 19. izdanje međunarodnog festivala suvremenog kazališta ´Zadar snova´.  Nekonvencionalnost i proaktivnost u pristupu i tematizaciji donose otapanje jezika i žanrova u vibracije prostora te njihova uskrsnuća u novim formama. Postavljanje pitanja i traženje odgovora igra je koja nikad ne prestaje.


Okolnosti tranzicije, uspostava paradigmi i obrazaca surovosti međuljudskih odnosa traže nova promišljanja pozicije umjetnika i suvremenog stvaralaštva koje postaje pokret. 

 

 

Sve informacije dostupne su u centru ACME (N. Matafara 2a), tel 023 250 708 i na facebook stranica festivala