home

LAUDATOGalerija Laudato je mjesto prezentacije likovnih djela koja svoju motivsku odrednicu imaju u Bibliji. Kršćanska ikonografija sadržajna je osnova slika i skulptura renomiranih hrvatskih umjetnika različitih generacija, klasika završenih opusa, autora izgrađenih poetika, koji izlažu u galeriji, a inspiraciju su našli u tekstovima Evanđelja. Takva koncepcija izdvaja Laudato  među izložbenim prostorima, jer je promoviranje moderne i suvremene sakralne umjetnosti konstanta njezinog programa proisteklog iz htijenja za potvrđivanjem važnosti sakralne umjetnosti u životu suvremenog čovjeka. 


U Laudatovoj ponudi su i reljefi, grafike, nakit, a također i unikatna sakralna djela koja u sebi nose obilježja hrvatskih gradova te zaokružuju ponudu primijenjene sakralne umjetnosti. Višegodišnjim radom prerasli smo galerijsku ponudu stvarajući obiteljsko-dječji program, izdajući nosače zvuka kao i vrijednu duhovnu literaturu. Svoju dinamiku i širinu Laudato prezentira osmišljavanjem brojnih humanitarnih projekata kao i multimedijskih proizvoda. Laudato je otvoren za osmišljavanje novih umjetničkih izraza uvažavajući kontekst, tradiciju i posebnost svake ideje.

 


Galerija LAUDATO

Ulica don Ive Prodana 11, HR-23000 Zadar

Tel. +385 (0)23 300 794

e-mail: laudato@laudato.hr

www.laudato.hr

 

  • Mapa