home

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)


MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU (MCPA) | UNESCO-ov centar II kategorije

MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU (MCPA) | UNESCO-ov centar II kategorije


Podvodna arheologija u Hrvatskoj postigla je posljednjih godina značajan napredak te se provodi kvalitetan sustav rekognosciranja, istraživanja i zaštite podvodnih arheoloških nalazišta. Žarište ovih aktivnosti od sada će biti Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA).


Ovaj novi Centar otvoren je u rujnu 2007. g. u sastavu Hrvatskog restauratorskog zavoda, znanstvene i stručne ustanove koju je osnovala Republika Hrvatska. U siječnju 2009. g. Centar je dobio i svoju pravnu samostalnost, mada će ostati usko povezan uz djelovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Odluka o osnivanju Centra se zasnivala na činjenici da je Hrvatska među prvim državama koje su ratificirale UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. g. Iz tog je razloga UNESCO prihvatio inicijativu Hrvatske za proglašenjem Centra u Zadru kao regionalnog centra II. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Glavna zadaća centra je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Također će promovirati ratifikaciju i implementaciju Konvencije iz 2001. g. razvijajući i šireći najsuvremenije metode istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja. Centar će djelovati u skladu s principima Konvencije i njenih aneksa i pridonositi širenju mogućnosti u ostalim državama regije također.

Centar će imati značajnu regionalnu dimenziju u pogledu obučavanja i širenja znanja i istraživanja. Težište će biti na zemljama jugoistočne Europe i šire mediteranske regije. S obzirom na karakter arheoloških nalaza i nalazišta, predviđa se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji.

Republika Hrvatska osigurava neophodna sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.


Ciljevi:

 • organizirati visokokvalitetnu obuku i specijalizaciju različitih stručnjaka u svim aspektima podvodne arheologije na nacionalnoj i internacionalnoj razini
 • razmjenjivati znanja iz područja podvodne arheologije
 • razvijati međunarodnu suradnju vezanu uz znanstvena istraživanja podvodnih arheoloških nalazišta s državama članicama UNESCO-a i međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama
 • obavještavati javnost o svojoj djelatnosti s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti podvodne kulturne baštine
 • organizirati međunarodne konferencije, seminare i radionice
 • stručno objediniti aktivnosti podvodne arheologije u Republici Hrvatskoj
 • promovirati širenje mogućnosti, provođenje izvrsnosti i znanstvenog istraživanja
 • poboljšavati znanstvena i stručna istraživanja podvodnih arheoloških nalazišta
 • promovirati principe Konvencije iz 2001. g. i njenih aneksa


KONTAKT:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Božidara Petranovića 1
HR-23000 Zadar, Hrvatska
Tel. +385 23 253 041
Fax. +385 23 253 084
E-mail: info@icua.hr
www.icua.hr

 

 

 • Video
 • Mapa