home
Zadar Piazza dei Signori

Javna električna rasvjeta u Zadru

Prva električna žarulja u Zadru je zasjala na Silvestrovo 1894. godine na tadašnjem Gospodskom trgu. Već sljedećeg dana, 1.1.1895. godine, središte Zadra bilo je okupano svjetlošću električnih svjetiljki.

više
Carska fontana Kolovare Zadar Fontana imperiale

Carska fontana

Carska fontana je izgrađena 1546. godine, a služila je za opskrbu vodom brodova i mjesnog stanovništva. Nalazi se na obali gradske četvrti Arbanasi uz šetalište Kolovare.

više
Zadar history 13

Prva organizacija Crvenog križa u Hrvatskoj

U Zadru je 22. listopada 1878. utemeljen Crveni križ, prva organizacija takve vrste u Hrvata ...

više
Il Nazionale Narodni list

Narodni list - 150 godina

Prvi broj „Narodnog lista" izišao je u subotu, dana 1. ožujka 1862. godine. Glasilo je izlazilo na talijanskom jeziku pod nazivom „Il Nazionale“, a imalo je i Prilog k Narodnom listu na hrvatskom jeziku.

više
Zadar_Novariva_1184322239.jpg

O počecima hotelijerstva u Zadru

Na razvoj turizma u Zadru i duž istočne obale Jadrana važnu je ulogu odigralo parobrodarsko društvo Austrijski Lloyd čiji su parobrodi 1838. godine počeli održavati veze na liniji Trst - Zadar - Kotor ...

više
Prva komora na hrvatskom tlu Zadar

Prva Komora na hrvatskom tlu

Prva Komora na hrvatskom tlu osnovana je dana 9. srpnja 1807. godine u Zadru.

više