home

Kneževa palača


Kneževu palaču u Zadru bilježe povijesni izvori još u 13. stoljeću. Zidne strukture pokazuju romaničke i gotičke slojeve njezine cjeline u srednjem vijeku.

 

Kneževu palaču u Zadru bilježe povijesni izvori još u 13. stoljeću. Zidne strukture pokazuju romaničke i gotičke slojeve njezine cjeline u srednjem vijeku. U 16. stoljeću palača je prvi put opsežno preuređena, a u 19. još jednom, tada po nacrtima klasicističkog arhitekta Frane Zavorea. Cjelinu Kneževe palače tvore četiri krila i među njima prostrano unutrašnje dvorište s cisternom u sredini te pilonima i trijemovima uokolo. Elegantno kameno stubište vodi na kat s vijećnicom i ostalim dvoranama. Monumentalni ulaz na pročelju ima maniristički izgled, a klasične elemente nose i skladni balkoni na katu.  S istočne strane podignuta je u 17. stoljeću prostrana Providurova palača s krilima i dvorištima koja je u 19. stoljeću s Kneževom palačom sjedinjena u zajedničko Namjesništvo, sjedište zemaljske vlade za Dalmaciju u sklopu Austro-Ugarske monarhije.


U svibnju 2011. godine otvoren je dio preuređenog prostora nekoliko dvorana Kneževe palače u Zadru, koji je dobio izložbenu namjenu. Ubrzo je prostor zaživio te su organizirane izložbe, koncerti, kazališne predstave i međunarodni filmski festival. Kneževa palača u Zadru nakon cjelovite obnove bit će iskorištena kao prostor Baštinskog centra koji će na 7.500 m² objediniti izložbene prostore Narodnog muzeja u Zadru.


Kneževu palaču u Zadru bilježe povijesni izvori još u 13. stoljeću, a u njenim temeljima arheološki istraživački radovi pod vodstvom konzervatorice i arheologinje Barbare Pintarić otkrili su dijelove zgrade iz rimskog i kasnoantičkog razdoblja. Zidne strukture pokazuju romaničke i gotičke slojeve njezine cjeline u srednjem vijeku. U 16. stoljeću palača je prvi put opsežno preuređena, a u 19. stoljeću još jednom, tada po nacrtima klasicističkog arhitekta Frane Zavorea. S istočne strane podignuta je u 17. stoljeću prostrana Providurova palača s krilima i dvorištima koja je u 19. stoljeću s Kneževom palačom sjedinjena u zajedničko Namjesništvo, sjedište zemaljske vlade za Dalmaciju u sklopu austrijskog dijela dvojne monarhije.

 

Kneževa palača koja je dugi niz godina oplemenjivala kulturni život grada Zadra kroz svoje višestruke funkcije kao gradska knjižnica, glazbeno-baletna škola i koncertna dvorana, za vrijeme Domovinskog rata bila je pogođena s osam granata velikog kalibra koje su prouzrokovale velika oštećenja i vidno narušile statiku građevine. Prva faza obnove počinje 1999. godine. Metodom faksimilne rekonstrukcije obnova se vrši materijalima od kojih je građevina nekada sagrađena, kako bi se postigla adekvatna rekonstrukcija koja odgovara izvornoj gradnji. Građevina se sastoji od tri stambena krila s unutrašnjim dvorištem u kojem je smještena gusterna. Povezana je s Providurovom palačom. Riječ je o velikoj površini koja je zahtijevala izniman trud, rad i financijska sredstva kako bi se ovaj reprezentativni prostor mogao staviti u funkciju. Projekt se nastavlja, trenutačno je u izradi projektna dokumentacija za Baštinski centar koji će biti smješten u Kneževoj i Providurovoj palači. Baštinski centar bi se protezao na površini od 7.500 četvornih metara muzejskog prostora koji bi objedinio fundus Narodnog muzeja Zadar i svih njegovih odjela.

 

U međuvremenu je 2011. godine Narodni muzej Zadar, uz svekoliku potporu Grada Zadra i Konzervatorskog odjela u Zadru pokrenuo akciju privremenog osposobljavanja nekoliko dvorana Kneževe palače u izložbene svrhe. Postavljena je arhitektonska instalacija zadarskih arhitekata Ive Letilović i Igora Pedišića koja izgleda poput »krletki« koje grade prostor unutar prostora pogodan za izlaganje. Izložbeni pontoni su međusobno povezani drvenim pasarelama i tunelima, a uz izložbene dvorane uređena je i jedna prostorija u kojoj se nalazi Pomorska zbirka, koja bi trebala služiti kao jezgra budućeg Pomorskog muzeja. Cilj Muzeja je bio i urediti prostorije koje bi služile kao muzejske radionice.


 

 

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013. Provedba projekta je započela 02. listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca. Koordinator projekta je Grad Zadar, a partneri su  Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova, te Sveučilište u Zadru.


Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postat će novi društveni, kulturni i turistički centar grada.


Projekt obnove Kneževe palače od velikog je značaja za Grad Zadar budući da se radi o prvim bespovratnim sredstvima za infrastrukturne zahvate iz strukturnih fondova u Hrvatskoj. Osim za infrastrukturne zahvate i obnovu Kneževe palače sredstva će se iskoristiti i za jačanje kapaciteta za upravljanje Kneževom palačom,  međunarodnu ljetnu školu, izradu marketing plana te kompletnog vizualnog identiteta Kneževe palače.Projektom ”Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“ izravno će doprinijeti:

1) obnovi i turističkoj valorizaciji objekta kulturne baštine Kneževe palače,

2) osuvremenjivanju prezentacije kulturnih dobara,

3) jačanjem kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom,

4) razvijanjem turističkog proizvoda zasnovanim na navedenim resursima i njegovim  uključivanjem u jedinstvenu ponudu destinacije.


O PROJEKTU:

NAZIV: "Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače"

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.- 2013.

UKUPNA VRIJEDNOST: 37.799.651,00 kn

EU SUFINANCIRANJE: 94,39%

NOSITELJ: Grad Zadar

PARTNERI: Sveučilište u Zadru, Narodni muzej Zadar, TZG Zadra, ZADRAnova

RAZDOBLJE PROVEDBE: 01.10.2014. – 30.09.2016.Više informacija: facebook stranica

  • Mapa