home

Suveniri i replike Arheološkog muzeja Zadar


Radionica za restauraciju i proizvodnju suvenira Arheološkog muzeja Zadar izrađuje vlastite suvenire i replike arheoloških predmeta u umjetnom kamenu i keramici.

Radionica  za restauraciju i proizvodnju suvenira Arheološkog muzeja Zadar


Radionica za restauraciju i proizvodnju suvenira počinje se razvijati 1963. god. dolaskom Božidara Vilhara, konzervatora zadarskog Arheološkog muzeja, koji unapređuje radionicu instaliranjem elektrićne peći za pečenje keramike te uvodi gumene kalupe za gipsane odljeve. Danas se uz ostale radionice za konzervaciju i radionica za restauraciju i proizvodnju suvenira nalazi u sklopu bivšeg samostana sv. Nikole. Prema potrebama muzeja  u radionici se obavljaju radovi na zaštiti arheološke građe, čišćenja i ljepljenja i restauracije keramičkih predmeta. Uz restauraciju muzej njeguje proizvodnju suvenira i replika koje su uglavnom kopije arheoloških predmeta. Radionica posjeduje približno stotinu raznih predmeta  u obliku replika i suvenira izrađenih u umjetnom kamenu i keramici (na fotografiji replike rimskih uljenica - keramika).


Radioncu vodi
 Frane Šunić, muzejski tehničar (fsunic@amzd.hr).


ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR

Trg opatice Čike 1, HR-23 000 Zadar

Tel: +385 (0)23 250 516, +385 (0)23 250 542

www.amzd.hr