home

KONSTANTIN VII. PORFIROGENET


Na pitanje od kada postoji Zadar odgovorio je bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet ...

 

Konstantin VII. Porfirogenet o postanku Zadra, 4. st. p.K.Na pitanje od kada postoji Zadar odgovorio je bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet (2. rujna 905.- 9. studenog 959.) još 950. godine. U djelu „O upravljanju carstvom“ („De administrando imperio“) objasnio je kako riječ „Zadar“, grčki „Diadora“, znači „već bijaše“, što upućuje na zaključak da je postojao prije Rima. Bez obzira na svu naivnost takve etimologije, ostaje činjenica da je na mjestu današnjeg Zadra oduvijek bio grad. Čak i prije nego je promaknut u rang kolonije rimskih veterana. Ništa se ne mijenja time što bi jedni htjeli da je to bila odluka cara Oktavijana 27. godine pr. Kr, a drugi da je to odlučio sam božanski Julije Cezar 20 godina ranije.